4 SYYTÄ MIKSI YRITYKSENNE TULISI INTEGROIDA CRM JA MOBIILIVAIHDE

Nykyaikaisissa organisaatioissa CRM näyttelee tärkeää roolia niin myynnin työkaluna, kuin yleisenä asiakkuuksien hoidon apuvälineenä. Miksi et siis ulosmittaisi täyttä hyötyä CRM-järjestelmästäsi yhdistämällä sen toimimaan saumattomasti käytössänne olevan mobiilivaihteen kanssa?

Jo pelkässä mobiilivaihteessa on potentiaalia olla todella oleellinen osa liiketoimintaanne ohjaamalla sisäiset ja ulkoiset puhelut oikeille henkilöille, mutta kun tähän yhdistetään vielä CRM-aspekti, tulokset kohenevat merkittävästi.

Alla on listattuna neljä esimerkkiä siitä, miksi CRM olisi fiksua integroida mobiilivaihteen kanssa.

1. Korkeampi tehokkuus ja täten myös tuottavuus

Maksimoidakseen yrityksen liikevaihdon on yrityksen myyntihenkilöstön rakennettava laadukkaita suhteita nykyisiin asiakkaisiinsa, sekä prospekteihinsa.

Ilman CRM:n ja mobiilivaihteen integraatiota on henkilöstön vaikeampi saumattomasti tarkkailla aiempia keskusteluja asiakkaan kanssa. Erityisesti aiemmin käytyjen puhelinkeskusteluiden referointi CRM:ään on hyvin aikaa vievää, sekä tällöin myös helposti jää tärkeitä asioita kirjaamatta. HubSpot:in tekemän tutkimuksen mukaan myyntihenkilöstö käyttääkin 17% päivästään datan syöttämiseen erinäisiin järjestelmiin ja vain kolmanneksen päivästä itse myyntityöhön.

Tekemällä mobiilivaihteelle ja CRM:lle integraation, myyjillä on helpompi pääsy heidän kannaltaan oleelliseen tietoon, joka helpottaa heitä olemaan tehokkaampia ja tuottavampia työssään. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat esimerkiksi aiemmat puhelut ja vastaajaviestit, jotka voidaan integraation avulla syöttää CRM:ään automaattisesti. Tämän lisäksi myyjien aikaa vapautuu enemmän itse myyntityöhön, kun asioiden kirjaaminen CRM:ään vähenee.

2. Datamäärän purkaminen

Nykypäivänä dataa on saatavilla valtavasti enemmän kuin vielä muutamia vuosia sitten. Täten myös yritysten itsensä säilömän datan on kasvanut valtavasti.

Valitettavasti tämä aiheuttaa useissa organisaatioissa sen ongelman, että liikaa tästä datasta ei ole saatavilla heille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Täten syntyy ns. datasiiloja, joissa tietynlainen data on käytettävissä vain yhdellä osalla organisaatiosta (esimerkiksi asiakaspalvelulla). Tällöin myyjien kannalta oleellinen tieto voi jäädä datasiilon takia vain asiakaspalvelun taakse, joka vaikeuttaa myyjien työtä siilon yläpäässä.

3. Parantunut liiketoimintaymmärrys ja analytiikka

Ilman kunnon ymmärrystä asiakkaistasi ja omista liiketoimintaprosesseistasi on vaikea pysyä kilpailijoiden mukana, jotka toimivat dataohjautuvasti. Hyvät uutiset ovat, että datasiiloja voi purkaa esimerkiksi juuri mobiilivaihteen ja CRM:än integraatiolla, täten organisaatiosi voi nauttia pääsystä parempaan liiketoimintaymmärrykseen ja analytiikkaan.

Esimerkiksi jos myyntijohtaja haluaa auttaa myyjiä hoitamaan asiakkuuksiaan paremmin, on tämä entistä helpompaa, kun kaikki data, sekä puhelut on integroitu CRM:ään. Jos myyntijohtaja esimerkiksi huomaa datasta, että joku myyjä on todella paljon puhelimessa tietyn asiakkaan kanssa, hän luontevasti tarjota apuaan myyjälle, kun data osoittaa, että sille on tämän asiakkuuden kanssa tarvetta.

Tarkastelemalla puheludataa myös yleisesti voi myyntijohtaja tehdä päätelmiä myynnin tehokkuudesta, sekä toimintatavoista. Täten hän voi johtaa myyjiä tarvittavilla toimenpiteillä kohti parempia tuloksia. Lisäinformaation saaminen asiakkuussuhteista ja sisäisistä toimenpiteistä myyntiprosessissa onkin yksi tärkeimpiä mobiilivaihteen ja CRM-integraation tuomista eduista.

4. Tyytyväisemmät asiakkaat

Yksi CRM ohjelmien tärkeimpiä toimenpiteitä on antaa myyjille mahdollisuus hoitaa asiakkuuksiaan mahdollisimman hyvin, jolloin myös asiakkaat ovat mahdollisimman tyytyväisiä. Integroimalla mobiilivaihde ja CRM yhteen asiakkaat ja prospektit hoidetaan aina heidän ansaitsemallaan tarmokkuudella ja kunnioituksella.

Integraation avulla molemmat osapuolet pysyvät tyytyväisinä, asiakas ja myyjä. Datan avulla näette liiketoiminnastanne esimerkiksi sen, kauanko asiakaspalvelulla tai myyjillä menee keskimäärin vastata puheluihin, tai kuinka nopeasti asiakkaille on soitettu takaisi, mikäli puheluun ei ole pystytty vastaamaan. Näitä tietoja myös myyjät voivat käyttää selkeinä myyntiargumentteina, kun heillä on näyttää datasta esimerkiksi juurikin asiakaspalvelun tehokkuutta.

Asiakaspalvelun laatua parantaa myös se, että kun asiakas soittaa, niin vastaanottaja voi heti automaattisesti katsoa soittajan aiempaa vuorovaikutusta vastaanottajayrityksen kanssa. Asiakkaat eivät monestikaan muista kenen kanssa ovat asiasta aiemmin keskustelleet, mutta kun puhelut on integroitu CRM:ään niin tämä data on helposti näkyvillä jo puhelun vastaanottovaiheessa. Täten esimerkiksi, asiakkaan soittaessa palatakseen aiempaan ongelmaan, voidaan puhelu helposti ohjata sillä henkilölle joka on aiemmin asiasta asiakkaan kanssa keskustellut, vaikkei asiakas itse kyseistä henkilö muistaisikaan.

Kaiken kaikkiaan integrointi johtaa lyhyempiin jonotusaikoihin, lyhyempiin ja tehokkaampiin puheluihin, sekä tyytyväisempiin asiakkaisiin.

Yhteenveto

Integraatiot ovat kuuma keskustelun aihe nykypäivänä, kun kaiken kokoiset organisaatiot eri toimialoilta koittavat sulauttaa toimintaansa mahdollisimman jouhevasti toimivaksi.

Tietopalvelu Group Oy tarjoaa yhdessä Telavoxin kanssa toimivaksi testatun ja räätälöitävissä olevan pilvipohjaisen mobiilivaihderatkaisun, jossa voitte helposti integroida puhelunne osaksi CRM:ää ja täten siirtyä kohti tuottavampaa liiketoimintaa.

Mikäli kiinnostuit aiheesta, niin katso sinulle sopiva ajankohta ja varaa maksuton demoaika täältä.