Totuus värikaseteista

1. Kilpailijoiden värikasetit ovat aivan yhtä luotettavia kuin alkuperäiset HP-värikasetit

Mikäli ajattelit kilpailijan valmistaman värikasetin toimivan aivan yhtä hyvin kuin alkuperäisen HP LaserJet -värikasetin, saatat yllättyä. Photizo Groupin suorittaman, LaserJet -käyttäjien keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan 48 % kilpailijoiden tuotteita käyttävistä asiakkaista oli kohdannut ongelmia niiden kanssa. Itse asiassa 14 % HP LaserJet -mustavalkotulostinten ja 17 % HP LaserJet -väritulostinten käyttäjistä oli havainnut kilpailijoiden värikasettien hajoavan, vuotavan tai tyhjentyvän ennen aikojaan. 

Lisäksi SpencerLabin testissä havaittiin alkuperäisten HP LaserJet -värikasettien toimivan sataprosenttisesti jokaisella käyttökerralla. Sen sijaan kaikista testatuista muiden merkkien kaseteista 53 %:ssa esiintyi ongelmia. Jopa 28 % kilpailijoiden kaseteista oli kuivia jo saapuessaan tai niistä loppui väri hyvin pian.

2. Kilpailijoiden värikasetit tai tarvikekasetit eivät aiheuta vahinkoa tulostimellesi

Muiden kuin HP:n valmistamien kasettien laatuongelmat voivat aiheuttaa tulostusongelmia – ja itse asiassa jopa vahingoittaa tulostintasi. Saman Photizo Groupin tutkimuksen mukaan lähes yksi neljästä kilpailevan merkin kasetin hankkineesta LaserJet -käyttäjästä joutui keskeyttämään tulostuksen joksikin aikaa kasettiongelmien takia. Photizo Group havaitsi myös, että 23 % HP LaserJet -mustavalkotulostinten käyttäjistä joutui kutsumaan paikalle huoltohenkilöstöä tai ulkopuolista apua värikasettiongelmia kohdatessaan. Halpa kasetti voi tulla nopeasti kalliiksi.

3. Kilpailijoiden värikasettien tulostuslaatu kestää vertailun HP:n alkuperäisiin kasetteihin

Vaikka kilpailevan merkin kasetilla tulostettujen asiakirjojen laatu vaikuttaisi ”ihan riittävän hyvältä”, se usein heikkenee ja johtaa tulosteisiin, jotka eivät sovellu sen paremmin ulkopuoliseen kuin yrityksen sisäiseenkään jakeluun. Photizo Group havaitsi tutkimuksessaan, että 43 % kilpailevan merkin kasetteja käyttävistä asiakkaista oli kohdannut ongelmia tulostuslaadussa. 

SpencerLabin testi osoitti, että alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla tulostetuista sivuista 95 % oli käyttökelpoisia, kun taas kilpailevien merkkien kaseteilla tulostetuista sivuista 43 % oli heikkolaatuisia ja kokonaan tai osittain käyttökelvottomia. Käytännössä tämä näkyy turhautumisen ja uudelleentulostustarpeen vähenemisenä alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja käytettäessä.

4. Hankkimalla halvemman värikasetin voit säästää rahaa myös pitkässä juoksussa

Muiden kuin HP:n kasettien käyttäminen voi maksaa enemmän kuin ajattelet. Älä anna halvan hankintahinnan ja laatulupausten hämätä. Halvemmalla kasetilla tänään tavoiteltu säästö voi kostautua jo huomenna. Kun mukaan lasketaan uudelleentulostuksen ja luotettavuusongelmien aiheuttamat kustannukset, voivat kilpailevien merkkien kasetit olla jopa tuplasti kalliimpia kuin alkuperäiset HP LaserJet -kasetit.

5. Kaikkien merkkien värikaseteilla tulostettu sivumäärä on sama

HP noudattaa ISO/IEC 19752 ja 19798 -standardeja sivumääriä mitatessaan, joten voit luottaa ilmoittamiimme kasettien riittoisuustietoihin. Kaikkien kilpailevien merkkien kohdalla tilanne ei valitettavasti ole aivan sama. Eräät valmistajat eivät käytä objektiivista ISO-standardia sivutuottoa mitatessaan, joten sivumäärien todellinen vertailu on käytännössä mahdotonta.

SpencerLabin tutkimuksessa havaittiin, että alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla tulostetuista sivuista käyttökelpoisia oli 95 %. 43 % kilpailevien merkkien kaseteilla tulostetuista sivuista oli niin heikkolaatuisia, että ne olivat kokonaan tai osittain käyttökelvottomia. Käytännössä tämä näkyy turhautumisen ja uudelleentulostustarpeen vähenemisenä alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja käytettäessä.

Alkuperäisillä HP LaserJet -värikaseteilla tulostetuista
sivuista käyttökelpoisia oli 95 %. 

43 % kilpailevien merkkien kaseteilla tulostetuista sivuista oli niin
heikkolaatuisia, että ne olivat kokonaan tai osittain käyttökelvottomia. 

6. Säästät ympäristöä käyttämällä kilpailijoiden värikasetteja, koska ne ovat uudelleentäytettyjä

Läheskään kaikkia kilpailijoiden värikaseteista ei ole valmistettu tyhjistä HP:n kaseteista. Joukosta löytyy myös kokonaan uusia kasetteja. On myös syytä muistaa, että tyhjän HP:n kasetin uudelleentäyttö ei ole sama asia kuin sen kierrättäminen. Kasetin uudelleentäyttö harvoin estää sen päätymistä kaatopaikalle. 

InfoTrendsin vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan uusiovalmistajat saattavat toimittaa käyttökelvottomia mustekasetteja kaatopaikalle. Uusiovalmistajien keräämistä mustekaseteista 18 % ei kelvannut uusiokäyttöön. Näistä 20 % päätyy kaatopaikalle, koska uusiovalmistajilla ei ole kierrätysprosessia.

Useimmat tutkimuksessa mukana olleet uusiovalmistajat eivät kerää omia tuotteitaan. Kun käytät alkuperäisiä HP-laserkasetteja, voit palauttaa ne helposti ja ilman eri kustannusta HP Planet Partners -ohjelman kautta. 

HP kerää kierrätettävät materiaalit käytetyistä kaseteista ja muuttaa ne uusien tuotteiden raaka-aineiksi, mukaan lukien uusiksi HP-mustekaseteiksi − ja varmistaa, ettei yksikään alkuperäinen HP-värikasetti päädy kaatopaikalle.

Lisäksi muiden kuin HP:n valmistamat kasetit tuottavat usein jätettä myös lisääntyneiden hukkatulosteiden muodossa. Keskimäärin 43 % tutkituista, muilla kuin HP:n valmistamilla kaseteilla tulostetuista mustavalkosivuista oli kokonaan tai osittain käyttökelvottomia. Epätasainen tulostuslaatu johtaa usein uudelleentulostamisen tarpeeseen ja suurempaan paperinkulutukseen, jotka lisäävät värikasetin ympäristövaikutuksia.

Kilpailevien merkkien tuotteisiin verrattuna alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit tuottavat tasalaatuista ja luotettavaa tulostusjälkeä, joka näkyy onnistumisena jo ensimmäisellä tulostuskerralla ja paperinkulutuksen pienentymisenä.

Testitulokset puhuvat puolestaan: uudelleentäytettyjen värikasettien ympäristökuormitus oli sama tai suurempi kuin alkuperäisten HP LaserJet -värikasettien ympäristökuormitus – ja viimeistään tämä tekee alkuperäisestä HP:sta viisaan valinnan.

7. Myös kilpailevat merkit osaavat hyödyntää HP:n kehittämiä teknologioita

HP:n tekniset tiedot ovat yksityisomistuksellisia, eikä niitä ole julkaistu markkinoilla. Muut värikasettivalmistajat eivät pysty toistamaan niitä täydellisesti. Alkuperäiset HP-värikasetit sisältävät edistynyttä teknologiaa, joka on alusta asti suunniteltu toimimaan kokonaisuutena HP:n tulostimien, väriaineen ja paperin kanssa. 

Jokaisen HP:n värin ”resepti” on kehitetty yksilöllisesti tarjoamaan täydellistä tulostusjälkejä ja luotettavaa toimintaa. Jo yli 13’000 maailmanlaajuista kuvannus- ja tulostuspatenttia sekä käytännöllisen kierrätysohjelman kehittänyt HP jatkaa työtään innovatiivisten tulostusratkaisujen parissa.