Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 • Osoite:
  Tietopalvelu Group Oy
  Sibeliuskatu 15
  13100 Hämeenlinna

2. Yhteyshenkilö

 • Piia Ruoho 040 7222777

3. Rekisterin nimi

 • Tietopalvelu / Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteiden ylläpitäminen
 • Palveluiden tuottamiseen
 • Markkinointiviestintä

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yrityksen nimi, yrityksen osoite, y-tunnus,  yrityksen verkkosivu
 • yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakasrekisteri
 • Palvelusopimukselta/ rahoitussopimukselta/ palvelutilanteessa kerätyt tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kuin postitoimitusten yhteydessä yrityksen nimi, osoite ja yhteyshenkilö.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineiston säilytys Kinnalantie 3, Parola, lukitussa varasto huoneessa.
 • ATK:lle tallennettujen tietojen pääsy vaatii kirjautumisen työasemalle, jonka lisäksi käyttäjä todennetaan erillisellä henkilökohtaisella tunnistautumisella.

10. Tarkastusoikeus

 • Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevien tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.
 • Jokaisella on oikeus pyytää kirjallisesti omien tietojen poistamista järjestelmästä
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
 • Kielto tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti sähköpostilla

11. Evästeiden käyttö

 • Käytämme evästeitä verkkosivustojemme käytön helpottamiseksi ja tietoturvan takaamiseksi, sekä tilastollisen tiedon tuottamiseen sivujen käytöstä mm. sivustojen kehittämiseksi. Evästeiden avulla ei kerätä henkilötietoja joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Käyttäjä voi valita sivuille tultaessa, mitä evästeitä haluaa käytettävän tai estää evästeiden käytön kokonaan.