Monitoimilaitteita yritykselle

TIETOPALVELU GROUP OY:N PALVELUT LAAJENTUVAT – OLEMME NYT OSANA HANSELIN KILPAILUTUKSIA

Hansel Oy kilpailuttaa keskitetysti valtionhallinnon hankintoja Suomessa. Tietopalvelu Group sai kunnian toimia alihankkijana Kyocera Document Solutions Oy:lle. Jatkossa toimitamme Hansel-sopimuksen tiimoilta muun muassa monitoimilaitteita julkisille organisaatioille.

– Alihankintasopimus on merkittävä asia Tietopalvelulle. Se on iso asia liikevaihdollisesti, mutta ennen kaikkea osoitus siitä, että määrätietoinen työmme tulostavien laitteiden palveluiden parissa on tuottanut hedelmää, kun Kyocera on valinnut meidän kumppanikseen, sanoo Tietopalvelu Groupin toimitusjohtaja Jarkko Mettala.

Tietopalvelu toimii Hansel-sopimuksessa alihankkijana sopimustoimittaja Kyocera Document Solutions Oy:lle.

– Tämä alihankintakumppanuus on selkeä jatkumo pitkäjänteiselle yhteiselle kumppanuudelle ja yhteiselle kehitystyölle. Lähdemmekin tässä sopimuksessa toteuttamaan jo hyvää mallinnettua tapaa toimia päämies-alihankkija rooleissa.

Alihankkijana Tietopalvelu vastaa osaltaan monitoimilaitteiden ja muiden tulostavien laitteiden toimituksesta, huollosta ja sopimuksenmukaisista oheispalveluista.

Sopimuskausi on voimassa 2021–2023. Hansel voi kuitenkin jatkaa sitä vuoteen 2025 asti kahdella erillisellä vuoden mittaisella optiokaudella.

Puitejärjestelyn arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on enintään 40 miljoonaa euroa, mikäli sopimuksen optiokaudetkin lasketaan mukaan.

Mikä on Tietopalvelu Groupin rooli Hansel-sopimuksessa?

Ne julkisen puolen toimijat, jotka ovat liittyneet puitejärjestelyyn vuoden 2021 alussa, voivat hankkia Tietopalvelun monitoimilaitteita ja muita tulostavia laitteita sopimustoimittaja Kyoceran kautta.

Tietopalvelu toimii sopimuksessa konsultoivana apuna. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme ottaa puitejärjestelyssä mukana oleviin organisaatioihin yhteyttä ja tarjota apua monitoimilaitteiden valinnassa.

Käytännössä Tietopalvelun väki kertoo kiinnostuneille julkisen puolen toimijoille, mitä monitoimilaitteen tai tulostimen hankinnassa kannattaa ottaa huomioon, jotta laitevalinta menee nappiin ja palvelee asiakasta parhaiten.

Ennen kuin asiakas tekee laitehankinnan, hän tekee minikilpailutuksen ja lähettää sen Hanselille. Hansel toimittaa sen noin 5–6 päämiehelle, joista Kyocera toimii Tietopalvelun päämiehenä. Jos kilpailutuksen valinta osuu Kyoceraan, Tietopalvelu pääsee alihankkijana toteuttamaan laitehankinnan ja huollot asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Jos monitoimilaitteen tai muun tulostavan laitteen hankinta osoittautuu edullisemmaksi kuin Hansel-sopimuksen kansallinen hankintaraja on, asiakas voi hankkia laitteen suoraan Kyoceraralta Tietopalvelun toimittamana ilman kilpailutusta.

Mitä Tietopalvelun palveluita on mukana Hansel-sopimuksessa?

Tietopalvelu Groupin kautta asiakas saa esimerkiksi:

 • Monitoimilaitteet
 • Verkkotulostimet
 • Monitoimilaitteiden ja tulostinten asennus-, ylläpito- ja huolto
 • Turvatulostus- ja tulostuksenhallinta
 • Follow me -tulostus ja mobiilitulostus
 • Asiantuntijapalvelut

Tietopalvelu toimii Hansel-sopimuksessa Kyoceran alihankkijana osana myyntiä, kartoitusta, huoltoa ja jatkuvan palvelun ketjua. Miten tämä kaikki sitten käytännössä toteutuu?

Myynti

Konsultoimme asiakkaita parhaista mahdollisista laitteista. Tämän jälkeen tapahtuu pienimuotoinen minikilpailutus, johon osallistuvat valitut puitesopimustoimittajat, kuten Kyocera.

Kartoitus

Alussa kartoitamme tarpeenne ja nykyisten laitteiden tilanteen. Kartoituksen avulla tiedämme myös, mitkä ovat todelliset laitteen käyttö- ja omistuskustannukset. Kun kustannukset ovat selvillä, on helpompi pohtia, olisiko leasing vai ostaminen parempi ratkaisu. Uusi laite tarjoaa paremman toiminnallisuuden ja kustannussäästöjä.

Asennus

Tarjoamme valtuutettua asennuspalvelua muun muassa monitoimilaitteille, erilaisille tulostuksenhallinnan ohjelmistoille ja muille erikseen sovittaville laitteen toimivuuteen liittyville projekteille. Suurten asennustöiden toteutus on meille tuttua. Olemme tehneet asennuksia niin julkiselle sektorille kuin pienempiinkin yrityksiin.

Koulutus, ylläpito ja laitteen optimointi

Monitoimilaitteen ja tulostimen käyttöikä pitenee ja IT-laitteen toimivuus paranee, kun laitetta ylläpidetään asianmukaisesti. Kun hankit uusia laitteita, varmista, että saat niiden käyttöön myös koulutusta sekä käyttöönoton että ylläpidon osalta. Tietopalvelulla koulutus kuuluu aina osaksi pakettia.

Huolto

Saat laitteellesi myös huoltosopimuksen, johon kuuluu etävalvontapalvelu ja mekaaninen huolto. Etävalvonnan avulla esimerkiksi värikasettien ja musteiden toimitus on mahdollista automatisoida.

Miten julkiset organisaatiot hyötyvät Hansel-sopimuksesta?

Tietopalvelu Groupin valinta sopimustoimittaja Kyoceran alihankkijaksi vahvistaa entisestään Tietopalvelun asemaa luotettavana julkisten organisaatioiden laitetoimittajana.

Asia ei ole merkittävä vain mukana oleville sopimustoimittajille ja alihankkijoille, vaan ennen kaikkea julkisen puolen asiakas hyötyy sopimuksesta – valtiota unohtamatta.

Kun mahdollisimman moni julkinen organisaatio hankkii monitoimilaitteita tai muita hankintoja, kilpailutuksessa on mukana suuri määrä osallistujia. Näin valtiolle syntyy säästöä.

Jos oma organisaationne on mukana puitejärjestelyssä, voitte hankkia monitoimilaitteita ja muita tuotteita sekä palveluita ilman omaa raskasta julkista kilpailutusta. Näin hankinta on myös aina lainmukainen ja kustannustehokas.

Yhteishankinnan ja Hansel-sopimuksen hyödyt sinulle:

 • Organisaatiosi hankinnat ovat lainmukaisia.
 • Kilpailutus on hoidettu puolestasi, jolloin kustannukset pysyvät aisoissa.
 • Yhteishankinta takaa kilpailukykyiset hinnat, ja hintataso on ennustettava.
 • Sopimustoimittajien soveltuvuus käydään läpi ja tarkistetaan huolella.
 • Voit vaikuttaa hankinnan sisältöön asiakastyöryhmässä.
 • Julkiset, puitejärjestelyyn liittyvät organisaatiot saavat mahdollisuuden kommentoida hankinta mallia ja sen painotuksia ennen kilpailutusta.
 • Yhteishankinta takaa hyvät sopimusehdot.
 • Hanselin asiantuntijat ovat tukenasi koko sopimuskauden ajan esimerkiksi edunvalvontaan ja toimittajan hallintaan liittyvissä asioissa.
 • Hansel vaatii vastuullisuutta sopimustoimittajilta. Toimittajien edellytetään valvovan muun muassa sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviä asioita tuotantoketjussaan.
 • Palvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa.
 • Saat valmiin rungon kilpailutukseen, esimerkiksi tuotekorit ja mahdollisuuden itse vaikuttaa niiden sisältöön.

Tietopalvelu Group on kokenut julkisten organisaatioiden laitetoimittaja

– On isoa asia, että pystymme Hansel-sopimuksen myötä tarjoamaan lisää huoltoa ja palvelua näin merkittäville asiakkaille kuin kuntasektorille ja valtionhallinnolle, Mettala iloitsee.

Vuodesta 1983 saakka toiminut Tietopalvelu Group on kokenut tietotekniikan asiantuntija. Julkisen puolen asiakkaat ovat yritykselle tuttuja jo entuudestaan. Asiakkaina on tälläkin hetkellä muun muassa sairaanhoitopiirejä, kuntia, kaupunkeja ja seurakuntayhtymiä. Parhaillaan noin 3 500 Tietopalvelun laitetta huoltopalveluineen kaikkineen ilostuttaa erilaisten työpaikkojen arkea.

Hansel-sopimus tuo lisää vipinää monitoimilaitteiden hankintaan. Tietopalvelu saa jatkossa auttaa yhä useampia julkisia toimijoita laadukkaiden laitteiden ja palveluiden valinnassa.

Jarkko Mettala haluaakin välittää lämpimät terveisensä myös Hanselille:

– Toivon teidän ottavan meihin yhteyttä, sillä kerromme mielellämme tämän päivän tulostavista laitteista ja niitä tukevista palveluista, mitä teidän on sopimuksen puitteissa mahdollista hankkia.